Kurs przygotowujący do egzaminu na pozwolenie na broń. 

diary-614149_1920

Data rozpoczęcia najbliższego kursu

marzec 2022 r.

money-2180330_1920

Całkowity koszt kursu

700zł

Kurs zawiera przygotowanie teoretyczne i praktyczne z wyszkolenia strzeleckiego pracowników ochrony fizycznej, w tym do egzaminu umożliwiającego otrzymanie „Legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni”

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym pracownicy ochrony wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zatrudnieni przez przedsiębiorców i jednostki organizacyjne, którzy powołali wewnętrzne służby ochrony oraz przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia mogą zostać dopuszczeni do posiadania broni w czasie wykonywania tych zadań, po dopuszczeniu do posiadania broni w czasie wykonywania tych zadań, po dopuszczeniu do posiadania broni w trybie przepisów ustawy z dn. 21.05.1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576).

Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu pracownika ochrony, komendanta wojewódzkiej Policji.

Organ Policji wyda pracownikowi ochrony „Legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni”, jeżeli spełni on wymogi formalne oraz wykaże się znajomością przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią (egzamin na Komendzie).

Zakres programowy obejmuje zagadnienia:

 1. Przepisy dotyczące posiadania i użytkowania broni
 2. Budowa i zasada działania broni, w tym:
 • działanie, przeznaczenie i charakterystyki techniczne pistoletu, pistoletu maszynowego, karabinka oraz strzelby gładkolufowej na wybranych przykładach
 • podstawy celnego strzelania
 • rozkładanie i składanie broni
 • najczęściej występujące przyczyny i objawy zacięcia broni oraz sposoby skutecznego ich usuwania.
 1. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią
 • zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią
 • zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy
 1. Techniki posługiwania się bronią
 • techniki szybkiego sięgania po broń
 • przyjmowanie postaw strzeleckich
 • strzelanie(przygotowawcze, szkolne, dynamiczne, sytuacyjne)

Wyszkolenie strzeleckie prowadzone jest przez odpowiednio wykwalifikowanego instruktora strzelania bojowego, wielokrotnie nagradzanego na zawodach strzelectwa sportowego.

Przyjmowanie zgłoszeń:

Osoby zainteresowane kursem mogą zapisać się za pomocą formularza: zapisz się lub osobiście w sekretariacie DELTA-PLUS, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania, tel. 512440670 (prosimy pobrać ze strony kwestionariusz osoby w formacie pdf, wypełnić i dostarczyć do naszego biura).

Close Menu