Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego

diary-614149_1920

Data rozpoczęcia najbliższego kursu

Obecnie jesteśmy w trakcie zbierania grupy. Minimalna ilość osób w grupie to 10. Osoby zainteresowane realizacją kursu zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

money-2180330_1920

Całkowity koszt kursu

900zł

Kurs pracowników zabezpieczenia technicznego – potocznie: kurs instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych, systemów zabezpieczeń technicznych lub kurs instalowania alarmów.

Kształcenie realizowane jest w ramach działalności oświatowej i upoważnia do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Wpis umożliwia również ubieganie się o koncesję MSWiA do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczeń technicznych.

Kurs jest realizowany w oparciu o wymagania określone w ustawie o ochronie fizycznej osób i mienia z dn. 22 sierpnia 1997. Dz. U. 1997 Nr 114 poz. 740. Realizacja kursu odbywa się metodą wykładów, pokazów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych.

Kurs prowadzony jest w systemie zaocznym lub wieczorowym, trwa od 1-2 miesięcy (60 godzin lekcyjnych). Nabór jest ciągły, zajęcia rozpoczynają się po zgłoszeniu co najmniej 10 osób. Koszt kursu wynosi 900,00 zł od osoby (możliwość płatności w 3 ratach).

W programie kursu m. in.:

  • zagadnienia prawne dotyczące osób i mienia,
  • podział, przeznaczenie i elementy składowe systemów zabezpieczeń technicznych,
  • omówienie systemów sygnalizacji: włamania i napadów, pożarowej, telewizji dozorowej i kontroli dostępów,
  • przebieg prac instalacyjnych i montażowych,
  • eksploatacja, konserwacja i obsługa systemów alarmowych,
  • prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Kurs kończy się wydaniem właściwego dla kursu „Zaświadczenia o ukończeniu kursu” wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Przyjmowanie zgłoszeń:

Osoby zainteresowane kursem mogą zapisać się za pomocą formularza: zapisz się lub osobiście w sekretariacie DELTA-PLUS, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania, tel. 512440670 (prosimy pobrać i wydrukować kwestionariusz osobowy, wypełnić i dostarczyć do naszego biura).

Close Menu