Szkoła Policealna

Placówka Delta – Plus prowadzi od czternastu lat Policealną Szkołę Detektywów i Pracowników Ochrony. Absolwenci szkoły pracują z dużym powodzeniem w wielu agencjach ochrony na terenie całego kraju, a także za granicą np. Niemcy, Irlandia, Anglia.

Nasza szkoła

 • to dwuletnie studium, które kończy się uzyskaniem świadectwa państwowego oraz dyplomu z tytułem – technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • absolwenci szkoły otrzymują wpis kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia oraz dopuszczenie do używania broni bez zdawania egzaminu w Komendzie Wojewódzkiej Policji.
 • organizuje praktyki zawodowe w agencjach ochrony i detektywistycznych
 • wystawia zaświadczenia do ZUS oraz legitymację szkolną

Szkoła realizuje ministerialny program nauczania, zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym (co drugi weekend).

Nauka odbywa się w trzech blokach

Blok teoretyczny

Zajęcia między innymi z: ochrony osób i mienia, konwojowania, prawa, psychologii, etyki, zarządzania, ekonomii, przestępczości zorganizowanej, antyterroryzmu, kryminalistyki, kryminologii, pierwszej pomocy

Zajęcia te odbywają się w zabytkowym gmachu Liceum XXXIII na ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu, niedawno wyremontowanym.

Blok sportowy

Zajęcia z samoobrony i prewencji. W trakcie zajęć młodzież efektywnie podnosi swoją sprawność fizyczną i psychiczną, głównie poprzez zastosowanie elementów sztuk walk wschodnich, przede wszystkim JUDO oraz obronnego systemu COMBAT 56.

Blok szkolenia strzeleckiego

Zajęcia te odbywają się na profesjonalnej strzelnicy TARCZA 96, z zakresu używania broni krótkiej, maszynowej i gładkolufowej, ubogacone o symulacje szkoleń antyterrorystycznych. Dodatkowo organizowane są zajęcia na poligonie wojskowym oraz obozy ze ścieżką wyczynową i paint ballem.

Zapewniamy

 • wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną współpracującą ze szkołą od kilku lat,
 • zajęcia praktyczne prowadzą komandosi jednostek specjalnych,
 • wysoki poziom i atrakcyjne formy nauczania, efektywny system podnoszenia sprawności fizycznej,
 • dostęp do skryptów, fachowej literatury,
 • szkolenie do ochrony imprez masowych (po I semestrze),
 • gwarantujemy wszystkim słuchaczom szkoły możliwość zatrudnienia w agencjach ochrony współpracujących z naszą placówką od chwili zapisania się do szkoły.

Wymagana dokumentacja

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu),
 • kwestionariusz osobowy pobrany z sekretariatu szkoły,
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia i możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych,
 • cztery fotografie (3×4 cm).
Close Menu