Kurs podstawowy strzelectwa skierowany jest do osób, które nie miały wcześniej kontaktu z bronią palną, bądź ich umiejętności są niewielkie. Głównym celem kursu jest zapoznanie szkolonych z obsługą podstawowych rodzajów systemów broni palnej, tj.:

Broń długa:

 • karabinki,
 • strzelba gładkolufowa,

Broń krótka:

 • pistolet,
 • rewolwer,
 • pistolet maszynowy.

W trakcie kursu szkoleni uczą się bezpiecznego posługiwania oraz skutecznego strzelania z każdego, z wymienionych wyżej rodzajów broni.


Realizowane zagadnienia:

 • budowa oraz zasada działania broni palnej,
 • budowa oraz zasada działania amunicji,
 • zasady zachowania na strzelnicach,
 • zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas strzelania,
 • sposoby przenoszenia broni i poruszania się z bronią,
 • dobór wyposażenia i jego rozmieszczenie,
 • dobór właściwej amunicji.

Trening motoryczny

 • prawidłowa postawa, chwyt broni, zgrywanie przyrządów celowniczych, ściąganie języka spustowego, oddech,
 • prowadzenie ognia w podstawowych postawach strzeleckich,
 • taktyczna wymiana magazynka (karabinek/pistolet),
 • wymuszona wymiana magazynka (karabinek/pistolet),
 • doładowanie (strzelba),
 • ładowanie awaryjne (strzelba),
 • usuwanie różnego rodzaju zacięć broni,

WYPOSAŻENIE

Zapewniamy wyposażenie niezbędne do realizacji kursu:

 • ochronniki słuchu,
 • okulary ochronne,
 • pas i kabura,
 • ładownice.

Kurs realizowany jest w dwóch etapach:

Etap I

Część teoretyczna realizowana w sali wykładowej w siedzibie placówki. Czas: 6 godzin lekcyjnych (6×45 minut)

Etap II

Część praktyczna realizowana na strzelnicy. Czas: 6 godzin zegarowych

Ilość i rodzaj amunicji:

7,62x39mm Rem – 50 sztuk

9x19mm – 50 sztuk

12/76 – 25 sztuk

 

Całkowity koszt kursu: 600zł

 

 

Close Menu