Kurs średnio zaawansowany z zakresu posługiwania się pistoletem p2

Kurs średnio zaawansowany skierowany jest do osób, które posiadają już umiejętności posługiwania się pistoletem na poziomie podstawowym. Głównym celem kursu jest poszerzyć zakres posiadanych umiejętności strzeleckich, co umożliwi wykonywanie strzelań dynamicznych o większym stopniu trudności.

REALIZOWANA TEMATYKA:

 • zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas strzelania
 • sposoby przenoszenia broni i poruszania się z bronią
 • dobór wyposażenia i jego rozmieszczenie
 • prowadzenie ognia w podstawowych i wymuszonych postawach strzeleckich
 • taktyczna wymiana magazynka
 • wymuszona wymiana magazynka we wszystkich postawach strzeleckich
 • usuwanie zacięć różnego rodzaju we wszystkich postawach strzeleckich
 • strzelanie dubletem i ogniem półautomatycznym
 • strzelanie dynamiczne do kilku celi
 • dobywanie i wyprowadzanie broni 
 • prowadzenie ognia w różnych kierunkach we wszystkich postawach strzeleckich
 • prowadzenie ognia z za osłon we wszystkich postawach strzeleckich
 • prowadzenie ognia ręką wspomagającą
 • strzelanie dubletami

WYPOSAŻENIE:

Zapewniamy wyposażenie niezbędne do realizacji kursu:

 • ochronniki słuchu
 • okulary ochronne
 • pas i kabura
 • ładownice na magazynki

ILOŚĆ I RODZAJ AMUNICJI:

9x19mm – 300 szt.

CAŁKOWITY KOSZT KURSU: 550 zł

Close Menu