Kurs doskonalący – Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia

diary-614149_1920

Data rozpoczęcia najbliższego kursu

17.04.2021r..

money-2180330_1920

Całkowity koszt kursu

350zł

UWAGA!!! z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną w naszym Państwie oraz związane z tym liczne ograniczenia, Rząd sugeruje realizację kursów w formie zdalnej. Dlatego proponujemy Państwu, by na czas kwarantanny zajęcia odbywały się w formie zdalnej, tzn. będziecie Państwo otrzymywali materiały do nauki w formie elektronicznej na adresy email, jak również będzie możliwość uczestniczenia w wykładach online. Następnie zorganizujemy trening samoobrony/ technik interwencji oraz dwa dni wyszkolenia strzeleckiego w trybie stacjonarnym. 
Ponadto będziecie Państwo mieli możliwość konsultacji telefonicznej oraz mailowej z wykładowcami.

Każda osoba, która posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i wykonuje osobiście czynności, o których mowa w art. 13 pkt 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia zobowiązana jest do odbycia kursu doskonalącego.

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji zaświadczenie o odbyciu tego kursu. 

Kurs doskonalący – podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 15 stycznia 2016 r. (poz.103) w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

Zakres programowy kursu:

  • przedstawienie aktualnego stanu prawnego, 
  • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej   
  • wyszkolenie strzeleckie( budowa i zasady działania broni), strzelanie,
  • samoobrona i techniki interwencyjne.

Przyjmowanie zgłoszeń:

Osoby zainteresowane kursem mogą zapisać się za pomocą formularza: zapisz się lub osobiście w sekretariacie DELTA-PLUS, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania, tel. 512440670 

Close Menu