Nasza Placówka Doskonalenia Zawodowego DELTA-PLUS od 2000 roku specjalizuje się w szkoleniu elitarnych służb ochrony i detektywistyki oraz w zawodach związanych z dobrą organizacją i bezpieczeństwem społecznym. Zapewnia wysoki poziom szkolenia dzięki współpracy ze specjalistami oraz państwowymi służbami specjalnymi

Nasze kursy:

Kwalifikowany pracownik ochrony

Kurs podstawowy kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i mienia; trwa ok 2 miesiące, zajęcia odbywają się weekendowo. Koszt całkowity kursu wynosi 1300zł. 

Kurs doskonalący KPO

Kurs doskonalący kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia; kurs, który trzeba odnawiać co pięć lat; całkowity koszt kursu wynosi 350zł.

Licencja detektywa zawodowego

Kurs prowadzony jest w systemie weekendowym i trwa 1-2 miesięcy; całkowity koszt kursu: 900zł

Imprezy masowe

Służby porządkowe/informacyjne. Kurs w systemie weekendowym; otrzymane kwalifikacje są bezterminowe; całkowity koszt kursu: 150zł

Przygotowanie do egzaminu na broń

Kurs przygotowuje do egzaminu na pozwolenie na broń; nasi kursanci bezproblemowo zdają egzaminy otrzymując rzetelne przygotowanie. Ponadto, jako jedyna placówka posiadamy identyczne egzemplarze broni, jak na egzaminach. Całkowity koszt kursu wynosi 600zł.

Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego

Kurs pracowników zabezpieczenia technicznego – potocznie: kurs instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych, systemów zabezpieczeń technicznych lub kurs instalowania alarmów. Całkowity koszt kursu wynosi 900zł.

Close Menu